CÔNG BỐ SẢN PHẨM - MÀNG NHỰA - ĐỦ TIÊU CHUẨN AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ NGÀY 1.8.2018

CÔNG BỐ SẢN PHẨM - MÀNG NHỰA - ĐỦ TIÊU CHUẨN AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ NGÀY 1.8.2018

Mặt hàng PVC/PE - Màng nhựa dùng để bao gói thực phẩm đã được gửi đến cục an toàn thực phẩm và được kiểm nghiệm các thành phần theo quy chuẩn QCVN12-1:11/BYT-Quy chuẩn về an toàn vệ sinh đối với bao bì nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hỗ trợ trực tuyến